Rettifika tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2379 tat-18 ta' Diċembru 2017 dwar ir-rikonoxximent tar-rapport tal-Kanada li jinkludi l-emissjonijiet tipiċi ta' gassijiet serra mill-kultivazzjoni ta' materja prima agrikola skont id-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 337, 19.12.2017)