Ispravak Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/2379 оd 18. prosinca 2017. o priznavanju izvješća Kanade, uključujući tipične emisije stakleničkih plinova iz uzgoja poljoprivrednih sirovina u skladu s Direktivom 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 337, 19.12.2017.)