Nõukogu otsus (EL) 2019/639, 15. aprill 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni osaliste konverentsi üheksandal istungil võetav seisukoht seoses kõnealuse konventsiooni A ja B lisa muutmisega