Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Europeiska klimatpakten (förberedande yttrande)