Beschikking van de Commissie van 25 februari 1981 betreffende de vaststelling van het minimumbedrag van de heffing bij uitvoer voor de vijftigste deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 561/80