Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/189 tat-3 ta' Frar 2016 li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Dalmatinski pršut (IĠP)]