Zapuščinske zadeve ter evropsko potrdilo o dedovanju ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb in javnih listin v zapuščinskih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))#P7_TC1-COD(2009)0157 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju