Meddelande till de personer och den enhet som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut (Gusp) 2018/1544, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2020/1482, och i rådets förordning (EU) 2018/1542, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2020/1480 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen 2020/C 344/09