Obvestilo osebam in subjektu, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1544, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1482, in Uredbe Sveta (EU) 2018/1542, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1480 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja 2020/C 344/09