Oznámenie určené osobám a subjektu, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1544, zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2020/1482, a v nariadení Rady (EÚ) 2018/1542, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2020/1480 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní 2020/C 344/09