Avviż għall-attenzjoni tal-persuni u l-entità soġġetti għall-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1544, kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/1482, u fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/1542, kif implimentat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1480 li jikkonċernaw miżuri restrittivi kontra l-proliferazzjoni u l-użu ta' armi kimiċi 2020/C 344/09