Ilmoitus henkilöille ja yhteisölle, joihin sovelletaan rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2018/1544, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/1482, ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1542, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1480 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä 2020/C 344/09