Teatis isikutele ja üksusele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2018/1544, mida on muudetud otsusega (ÜVJP) 2020/1482, ja nõukogu määruses (EL) 2018/1542, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2020/1480, mis käsitlevad keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid 2020/C 344/09