Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5872 – Warburg Pincus/Poundland) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES