Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5872 – Warburg Pincus/Poundland) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG