Uredba Komisije (EU) št. 916/2010 z dne  12. oktobra 2010 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Fourme d'Ambert ou fourme de Montbrison (ZOP))