Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8767 – CDPQ/Hyperion Insurance Group) (Besedilo velja za EGP. )