Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8767 – CDPQ / Hyperion Insurance Group) (Tekstas svarbus EEE. )