Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8767 – CDPQ / Hyperion Insurance Group) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )