Rättelse till meddelande om rekrytering nr PE/197/S (EUT C 144 A, 25.4.2018)