Korigendum k oznámeniu o výberovom konaní č. EP/197/S (Ú. v. EÚ C 144 A, 25.4.2018)