Rectificare la anunțul de recrutare nr. PE/197/S (JO C 144 A, 25.4.2018)