Rettifika għall-avviż ta’ reklutaġġ Nru PE/197/S (ĠU C 144 A, 25.4.2018)