Labojums paziņojumā par vakanci Nr. PE/197/S (OV C 144 A, 25.4.2018.)