Skelbimo dėl rengiamos atrankos Nr. PE/197/S klaidų ištaisymas (OL C 144 A, 2018 4 25)