Berigtigelse af bekendtgørelse om ledig stilling PE/197/S (EUT C 144 A af 25.4.2018)