Verordening (EEG) nr. 2363/84 van de Commissie van 14 augustus 1984 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van ruwe suiker voor de dertiende deelinschrijving in het kader van de permanente aanvullende inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1883/83