Kommissionens forordning (EØF) nr. 2363/84 af 14. august 1984 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af råsukker i forbindelse med den 13. dellicitation under den løbende tillægslicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1883/83