Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 140/2014 al Comisiei din 13 februarie 2014 de autorizare a substanței active spinetoram, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei Text cu relevanță pentru SEE