Lieta T-255/20: Vispārējās tiesas 2020. gada 14. decembra rīkojums – ClientEarth/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu – Piekļuve dokumentiem – Komitoloģija – Mehānisko transportlīdzekļu tehniskā komiteja – Komitejas 79. sanāksmes dienas kārtība – Tiesības uz informāciju, kas piemērojamas Savienības dalībvalstīs attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem – Netieši izteikts piekļuves atteikums – Tiešs lēmums, kurš pieņemts pēc prasības celšanas – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)