Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1397 al Comisiei din 6 august 2019 privind cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/773 (Text cu relevanță pentru SEE.)