Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1397, annettu 6 päivänä elokuuta 2019, laivavarusteiden suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksista ja testausnormeista sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/773 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)