Besluit (EU) 2019/1566 van de Commissie van 4 september2019 over het voorgestelde burgerinitiatief “Red de bijen en de boeren! Naar een bijvriendelijke landbouw voor een gezond milieu” (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6389)