kohtuasi C-904/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poola) 10. detsembril 2019 – E. Sp. z o.o versus K.S.