KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2306/88 av den 26 juli 1988 om ändring av bilaga 1 till förordning (EEG) nr 1785/81 och bilagan till förordning (EEG) nr 1010/86 inom sockersektorn