Verordening (EEG) nr. 2306/88 van de Commissie van 26 juli 1988 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1785/81 en van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1010/86 inzake de sector suiker