2018 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1800, kuriuo nustatomi 2019 m. ir 2020 m. ribiniai kiekiai, kad tam tikriems vaisiams ir daržovėms būtų galima taikyti papildomus importo muitus