Kohtuasi T-113/11: Üldkohtu 3. septembri 2014 . aasta määrus – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse versus komisjon (Tühistamishagi — Kaitstud geograafilise tähise registreerimine — „Gouda Holland”  — Põhjendatud huvi puudumine — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)