Věc T-113/11: Usnesení Tribunálu ze dne 3. září 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. Komise „Žaloba na neplatnost — Zápis chráněného zeměpisného označení — ‚Gouda Holland‘  — Neexistence právního zájmu na podání žaloby — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“