Schriftelijke vraag E-005284/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) aan de Commissie. Erkenning van de Palestijnse staat