Ģenerāladvokāta M. Vatelē [M. Wathelet] secinājumi, 2016. gada 7. septembris$