Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2017 o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech (2016/2204(INI))