Резолюция на Европейския парламент от 4 април 2017 г. относно жените и тяхната роля в селските райони (2016/2204(INI))