Komisijas Lēmums (2020. gada 22. jūlijs) par norādījumu Eiropas Savienības darījumu žurnāla centrālajam administratoram ievadīt Eiropas Savienības darījumu žurnālā izmaiņas valsts aviācijas kvotu sadales tabulās attiecībā uz aviācijas kvotām, kas 2020. gadā bez maksas jāiedala dalībvalstīm, kuras administrē gaisakuģu operatorus, kas veikuši lidojumus no ES uz Šveici 2020/C 375/08