Zadeva C-204/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 19. maja 2008 vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) – Peter Rehder proti Air Baltic Corporation