Zaak C-331/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Nederland) op 13 juni 2016 — K. tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie