Sag C-331/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Den Haag, tingstedet i Middelburg (Nederlandene) den 13. juni 2016 — K. mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie