Verordening (EEG) nr. 2776/83 van de Commissie van 4 oktober 1983 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen