Advies inzake — de ontwerp richtlijn van de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de binnenwateren in het kader van een regionale statistiek, en — de ontwerp richtlijn van de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer per spoor in het kader van een regionale politiek