Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening ( EEG ) van de Raad betreffende de vaststelling van de personen die gehouden zijn tot betaling van een douaneschuld